INSTANT EVOLUTION

DEEP TRANSFORMATION BREAKTHROUGH

Manuskriptet til at skabe et fuldkomment liv

DER ER NOGET DU VIRKELIG ØNSKER I DIT LIV

Noget, der før gav mening, er forandret. Nu føler du dig fanget og fastlåst og ønsker, at den store forandring skal ske.


Noget trækker dig ned og påvirker dit humør. Noget, du har kæmpet med længe, måske med ekkoer fra dine familierødder. Det nye, du søger, starter med den smerte, du sidder med nu. Din smerte har sat en transformationsproces i gang.


Hvad kalder på dig fra den anden side af transformationen? På den anden side venter dig et liv og en verden, du ikke kender til eller har oplevet før. Så gennemgribende er vores metoder, hvis du bruger dem fuldt ud. Fuldkommen livstransformerende.


Det giver dig evnen til at opdage dine problemers virkelige formål i dit liv. Nu og fremover. Når du indser præcist, hvordan dine største problemer i virkeligheden er nøglen til selveste dit livsformål. Dit livs transformation.


Frihed, vil være det første, du oplever, når du med nøglen låser op for det, der venter dig. Det første, der falder fra, er din forestilling om, at verden skal være på en bestemt måde for, at du har det godt.

DIT GENNEMBRUD STARTER MED EN LIVSTRANSFORMERENDE SAMTALE

OMKRING LØSNINGEN AF DET PROBLEM

DER FYLDER MEST I DIT LIV LIGE NU.SKAB FUNDAMENTET FOR DIN LIVSKVALITET

Gennem en dybdegående forståelse af dig selv vil du udvikle et frigjort mindset, der er fundamentet for din livskvalitet. Du vil gennemleve en transformation fra umoden til moden, hvorved negative tanker, i deres essens, forvandles til lethed.


Du vil opleve en ny verden fyldt med glæde og kærlighed til mere end hvad du troede var muligt for dig. En livsforandring, der vil følge dig resten af livet. Du er ikke alene under dit transformationsforløb. Vi vil støtte dig i hverdagen og guide dig til, hvordan du følger din helt egen vej og formål i livet, så du har klarhed omkring, hvad du er her for.


Vores formål er, at træne dig i din nye livspraksis, så den sidder så dybt integreret i dig, at du ikke har brug for at vende tilbage til os eller andre, fordi du har skabt friheden til at transformere dig selv til hver en tid i dit fremadrettede liv.

FIND VEJEN TIL DET LIV, DU ØNSKER AT LEVE

Vi ønsker at hjælpe dig til at opdage og følge vejen til det liv, du længes efter at leve. Gennem en række metoder og teknikker vil du lære at forstå dig selv og dine behov på et dybt niveau.


Vi hjælper dig med at identificere de barrierer, der har holdt dig tilbage indtil nu, og lærer dig at vende dem til muligheder, så du kan skabe meningsfulde forandringer i dit liv og en passende balance mellem dit personlige og professionelle liv.


Vores tilgang er at integrere videnskabelige og holistiske indsigter med det formål at få praktiske løsninger ind i din dagligdag ved at give dig et praktisk transformationsredskab du kan bruge til at skabe mental, følelsesmæssig og åndelig sundhed og navigere uanstrengt i livets udfordringer.


Gennem vores metoder vil du lære at finde din egen vej og forfølge dit formål i livet, og de værktøjer du får gør dte muligt for dig at skabe en tilværelse fyldt med kærlighed, mening og glæde i dine følelser, der er i overensstemmelse med dine værdier og ambitioner.

MANUS-MODELLEN™


Transformation i 5 faser fra din højere bevidsthed

Vejen til din naturlige transformation bevæger sig


INDEFRA OG UDJEG ØNSKER EN LIVSTRANSFORMERENDE SAMTALE

OMKRING LØSNINGEN AF DET PROBLEM DER FYLDER MEST I MIT LIV

Fase 1 - Mindset

 • Hvordan du står i din egen kraft ved at se på verden med et åbent sind og tage din power hjem.
 • Hvordan du gennem et fastlåst mindset hurtigt opbruger din kraft og begrænser din evne til at skabe dybdegående livstransformation.
 • Hvordan du gennem nærværsmetoden opbygger et mindset, der støtter dig i at transformere dit liv indefra og ud.
 • Hvordan du bruger dét, der trigger dig, til at komme i kontakt med hidtil skjulte talentkerner i dig selv.


 • Hvordan du i praksis bruger dit Mirakuløse Mindset til at transformere dit liv hurtigt og effektivt.


 • Hvordan du gennem Mindset Makeover opdager nye muligheder, der ligger i dine problemer, så du kan skabe en mere meningsfuld og succesfuld tilværelse.


 • Hvordan du bruger andre menneskers ubehagelige adfærd, til at skabe et liv fyldt med kærlighed og livsglæde.

Fase 2 - Alignment

 • Hvordan du frigører dig fra problemer ved at give fuld plads til det, der lever i dig og aligner de 3 dele af din bevidsthed, der styrer dit liv, så de kommer på linie med hinanden.
 • Hvordan du identificerer dig som den selvbevidste og kærlige iagttager af dit liv, og indtager positionen som instruktør og skaber af dit liv.


 • Hvordan du slipper stress og angst, og bringer ro og nærvær ind dér, hvor den mangler.
 • Hvordan du bringer kærlighed og højere visdom helt ind til de isolerede dele i dig, der længes efter det.


 • Hvordan du bruger modstanden i dine problemer til at skabe et fundament af kærlighed, der klargører dig til en dybdegående og vedvarende livstransformation.
 • Hvordan du omstrukturerer dine lidelseshistorier, uopfyldte behov og forældede strategier til en ny vej, der gør at du kan bryde fri af lænkerne til din fastlåste verden.

Fase 3 - Nyt gennembrud

 • Hvordan du aktiverer din skaberkraft ved at lave en dyb transformation af indre modstand til nye talenter.


 • Hvordan du gennem en særlig transformationsproces frigør dit hjertes lys, så det bryder igennem og former nye skaberkrafter i dig.
 • Hvordan det umodne i dig modnes, så du kan begynde at leve dit bedste liv.


 • Hvordan alle 3 niveauer af bevidsthed i dig samarbejder i fællesskab omkring dit livsformål.

Fase 4 - Ubegrænset skabelse

 • Hvordan du i praksis tager kvantespringet ud i din nye frihed, og bruger dine modnede talenter til ubegrænset at skabe det liv du ønsker.


 • Hvordan du skaber fysiske resultater i den ydre verden, der beviser, at du har overvundet din frygt og usikkerhed, og nu kan skabe din drømmetilværelse.


 • Hvordan du skaber et liv i fuldkommen ligeværdighed med andre og kommer ud i verden med den værdi, der lever i dig.


 • Hvordan du lytter til din intuition og handler på din højeste begejstring, så du autentisk og med fuld støtte fra dit eget Højere Selv, kan udføre dit livsformål.
 • Hvordan du går fra at være oplyst i din indre verden, til at oplyse din ydre verden, ved at handle på en rigdom af nye skabemuligheder.

Fase 5 - Skaler op

 • Hvordan du ekspanderer din skaberkraft ved at udvide din bevidsthed til helt andre områder af dit liv, og skabe ud fra det næste niveau af livsglæde og meningsfuldhed.


 • Hvordan du bruger højere niveauer af modstandskrafter i dit liv, til at nulstille dig og aktivere nye talenter, så du kan skabe mere lethed, succes og livsglæde, hver gang du oplever problemer i dit liv.
 • Hvordan du gør dig modtagelig for den fuldkomne støtte fra dit Højere Selv, og gør dig magnetisk for at kunne "tiltrække" præcist dét, du har brug for til hver en tid.


 • Hvordan du opskalerer dig selv, så du kan skabe det fuldkomne liv, du aldrig troede var muligt.

12 UGERS TRANSFORMATIONSFORLØB


INSTANT EVOLUTION

DEEP TRANSFORMATION BREAKTHROUGH™


VI HAR DESIGNET ET FORLØB,

DER TAGER HÅND OM DIN LIVSTRANSFORMATION

I forløbet "tager vi dig i hånden" gennem 12 uger, hvor du kommer igennem alle 5 faser i MANUS Modellen, og får integreret den som en ny livspraksis ind i din dagligdag.


Forløbet er skabt til dig, hvis du er dedikeret til at arbejde i dybden med dig selv over 12 uger og ønsker at skabe en hurtig og varig transformation af dit liv eller din karriere.


Er du midt i en livskrise, savner mere varme og kærlighed eller ønsker du klarhed omkring dit livsformål, så du kan leve en mere autentisk, meningsfuld og succesfuld tilværelse, så vil forløbet give dig de praktiske redskaber og den støtte i din hverdag, du har brug for, for at kunne lave en markant transformation af dit liv, hvor du skaber dit nye liv indefra og ud.

HVEM VIL HAVE MEST GAVN AF FORLØBET?

Forløbet er for dig, hvis du kan genkende dig selv i en eller flere af nedenstående situationer:


 • Du har arbejdet med dig selv og er nu nået til en mæthed på et område af dit liv, der gør, at du virkelig er klar til, at der skal ske noget nyt.


 • På visse områder af livet har du skabt en vis komfort, og fundet ud af, at det ikke var “svaret”.


 • Du har allerede afprøvet andre metoder, der ikke har givet dig vedvarende livsglæde.


 • Du tror ikke nok på dig selv eller har en vanskelig udfordring, men er dedikeret til at ville skabe markant og hurtig forandring i dit liv.


 • Du ønsker at skabe et stort gennembrud med dit livsformål.

FORLØBET ER IKKE FOR ALLE

Det er ikke alle, der er klar til at gå ind i en så dyb livstransformation som forløbet er designet til. Der kan være dele af dig, der ikke tror du er klar, eller ikke tror, du kan lave en stor transformation i dit liv. Det er typisk et tegn på, at du ér klar, og blot skal have den rette hjælp til at møde den begrænsende del af dig, gennem en dertil særligt struktureret kærlig og indsigtsfuld transformationsproces.


Forløbet er dog ikke for dig, hvis du genkender nedenstående:


 • Du har uhensigtsmæssige vaner, misbrug eller overforbrug, som du absolut ikke er villig til at ændre på.


 • Du leder efter et quickfix til at opnå succes og lykke i livet, uden at ville gøre dig særligt umage.


 • Du ønsker at bevare en usund komfort du har i dit liv, selvom den fastlåser dig og blokerer din udvikling.


 • Du har dybe afhængighedsproblematikker eller tilstande, hvor psykiatri og psykofarmaka er involveret.


 • Du ønsker ikke at accelerere din udvikling i livet lige nu.

HVORDAN VIL FORLØBET FORBEDRE DIT LIV?

12 ugers forløbet vil forbedre dit liv eller din karriere, fordi det giver dig konkrete værktøjer til at skabe de forandringer, du har brug for. Forløbet er bygget op omkring en struktur, der trin for trin guider dig igennem den enkelte proces, så du gradvist kan opbygge de nødvendige færdigheder til at lave en markant transformation af dit liv.


Du vil blive guidet gennem workshops og praktisk træning, du skal udføre, så du kan udvikle en intuitiv og kærlig tilgang til at skabe det liv eller den karriere, du ønsker dig. Du får alle de værktøjer du skal bruge til at skabe meningsfuld og varig forandring af dit liv.

HVORDAN VIL FORLØBET FOREGÅ?

Du kan vælge mellem 2 veje gennem forløbet. Den ene vej, er for dig, der har masser af tid og ressourcer til at dedikere dig fuldt ud. Den anden vej er for dig, der har en del andre gøremål og ansvarsområder i hverdagen, og derfor har mere begrænset tid, men stadig ønsker en dybdegående livstransformation.


Forløbet er bygget op omkring en trinvis struktur, hvor du gennem 5 moduler vil blive indført i nye praktiske redskaber og få støtte til at integrere dem ind i din hverdag. Du bliver guidet gennem videoworkshops, hvor vi har allerede har taget noterne for, så du også har de mest centrale indsigter skriftligt. Din praktiske træning er tilgængelig både som lydguide og som skriftlige træningsark du kan printe ud og følge.


Vi er dedikerede til at "tage dig i hånden" og følge dig hele vejen gennem forløbet, og sikre os du får den støtte du har brug for. Du har derfor mulighed for at kontakte os 24/7. Vi har også personlige ugentlige samtaler med dig, hvor vi konkret støtter dig direkte i, hvordan du opbygger din nye livspraksis, imens du står med dine problemer i hverdagen.


Du vil undervejs i forløbet også få 2 dybdegående og personlige 1-til-1 sessioner med os på hhv 2 timer og 3 timer, hvor vi guider dig gennem de mest dybdegående indre aspekter af din livstransformation, så al den praktiske træning du udfører, bliver helt integreret hos dig.

HVAD GØR DETTE FORLØB ANDERLEDES?

Dette forløb er unikt og adskiller sig især ved, at det er fokuseret på at skabe en hurtig og markant transformation i dit dagligdagsliv, gennem dybdegående transformation, hvor du lærer selv at gøre det, indefra og ud.


Det adskiller sig fra udviklende samtaler eller enkeltstående supervision ved at være bygget op over 5 faser, der kommer i en særlig og struktureret rækkefølge, der er afgørende for, at du kan skabe en forandring, der varer ved, fordi du arbejder med dem i praksis over 12 uger.


Metoderne vi anvender bygger på den italienske professor Roberto Assgiolis holistiske psykologiske model, som er baseret på forskning i menneskets højere bevidsthesdsliv. Assagioli kalder sin model for Psykosyntesen, der udgør det psykologiske fundament for forløbet. Det unikke ved denne psykologiske model er, at den baserer sig på videnskaben om, at mennesket har et Højere Selv (en åndelig essens), hvilket er en afgørende forskel ift. traditionelle psykologiske modeller.


Netop ved at integrere videnskabelige og holistiske indsigter med det formål at give dig et praktisk transformationsredskab du kan bruge til at skabe mental, følelsesmæssig og åndelig sundhed i din hverdag gør, at du i forløbet bliver klædt på til at navigere uanstrengt i livets udfordringer.


Vores metoderne kan bruges terapeutisk, men forløbet og vores samtaler adskiller sig fra psykoterapi ved, at der ikke er tale om traditionel samtalebehandling. Vores fokus er derimod på at træne dig i, hvordan du skaber en ny form for samtale med dig selv, så du kan forene dig, med hele dig.


Helt konkret vil du lære, hvordan du møder, taler og samarbejder med de dele af dig, der har det svært (dine delpersonligheder), så du selv kan vise dem vejen hjem, fremfor, at det er os, der har den direkte samtale med de problemramte dele af dig.


Vi ønsker at du i de store hele kan gøre dig mere uafhængig af psykologisk terapi udefra, ved at give dig værktøjer til, hvordan du kan fungere som "din egen terapeut" indefra. Vi viser dig således praktikken i, hvordan du skaber dybe og varige forandringer, der vil føre til en mere autentisk og meningsfuld tilværelse. Det er en praksis, du kan bruge hele resten af dit liv, hver gang du har et problem.

MERE END BARE EN TRANSFORMATION

Vi tilbyder en unik tilgang til personlig og spirituel udvikling, der kombinerer naturvidenskabelige og åndsvidenskabelige indsigter, med fokus på, at du udvikler en dybdegående forståelse af dig selv, og skaber en transformation af umodne dele af dig, så de fremover bliver dine samarbejdspartnere og støtter dig i at realisere dit livsformål.


Vores forløb vil hjælpe dig med at bryde fri af begrænsninger og skabe mere frihed i dit liv, både følelsesmæssigt, mentalt og fysisk, så du kan skabe det vi kalder et fuldkomment liv.

JEG ØNSKER EN FORSMAG PÅ FORLØBET

OG VIL GERNE BOOKE EN

LIVSTRANSFORMERENDE SAMTALE MED JER

OMKRING LØSNINGEN AF DET PROBLEM,

DER FYLDER MEST I MIT LIV.


ET PRAKTISK TRANSFORMATIONSREDSKAB

Vil du skære en skive brød, skal du bruge en kniv. Vil du slå et søm i væggen skal du bruge en hammer. Vil du transformere dit liv i praksis skal du bruge et praktisk transformationsredskab. Det redskab får du i hånden på forløbet, og du bliver trænet i at bruge det direkte på de problemer, du oplever i din hverdag, imens du går gennem forløbet.


Du får præsenteret dit transformationsredskab i vores online univers. Her har du adgang til videoworkshops, skriftlige materialer, grafiske illustrationer, ekspress overblik, lydguides og praktiske træningsguides. Nedenfor har du eksempler på hvordan det ser ud.

BLIV GUIDET TIL GLÆDE

Jeg hedder Maria Hjelmborg, og jeg har 24 års erfaring, som dybdeborende intuitiv kvanteastrolog, i at finde meningen bag din historie, og vejen ind i dit livsformål og din livsglæde.


Vigtigst af alt er jeg her for at bringe dig redskaber til transformation i praksis, så du kan transformere dele af dig, der IKKE er i hjertet tilbage dertil


Jeg ser grunden til lidelsen og glæden i dit liv, og den køreplan du følger og hvor du skal bruge det redskab, vi giver dig.Når du vælger et forløb med os, vil det hele give mening for dig, og du vil opdage, at der ér en vej for hele dig, også de sider af dig, du måske har givet op på.


Du vil opdage, at du IKKE har været på afveje, når der var problemer, hvor du tænkte om dig selv at du var "uheldig, dum, svag, langsom eller naiv." Du vil opdage, at der ligger et skjult talent og et kæmpe potentiale bag samtlige problemer i dit liv.


Jeg har udviklet forløbet sammen med min livspartner, Nicolai. Sammen er det vores livsformål at guide dig til at du opnår dit livs transformation.

OPNÅ ET FULDKOMMENT LIV

Jeg hedder Nicolai Schriver og har over 20 års erfaring indenfor udvikling og ledelse. Mit fokus er på, hvordan du får din kærlighed ud i verden. I mit tidligere arbejde som managementkonsulent opdagede jeg, at min største glæde i livet er at bruge min viden og erfaring til at få mennesker til oprigtigt at holde af sig selv og af hinanden.


Maria og jeg ønsker, at du opnår et fuldkomment liv i fht. velstand, sundhed og kærlighed. Det giver dig overflod, ikke blot til at skabe glæde i din hverdag, men også til at du kan være med til at fremme skabelsen af fuldkommenhed her på Jorden.


For at skabe et fuldkomment liv, skal du arbejde indefra og ud. Dvs. inden du laver ændringer i dit liv, skal du først ind og have fat i din egen essens. Det betyder, at der er nogle helt afgørende ting, du skal begynde at gøre anderledes fremover, før du begynder at tage handling i praksis ude i verden.


Vi har udviklet transformationsforløbet, fordi det er den bedste og mest simple metode til, hvordan du helt konkret gør det. Det indebærer at du bruger manuskriptet for dit fuldkomne liv. Dit livs M.A.N.U.S.

Hvad siger vores forløbsdeltagere ?

Det er vigtigt for os, at vores deltagere altid oplever høj værdi i et transformationsforløb.


Thorkilds videotestimonial:


Camillas videotestimonial:


Ellens videotestimonial:

VIL DU HAVE EN LIVSTRANSFORMERENDE SAMTALE MED OS?

SÅ TRYK NEDENFOR FOR AT LÆSE MERE OM DEN.

Vær også med i LIVE programmet "Dit sårbare rum" hver anden Mandag (ulige uger) kl. 19:30. På Youtube kanalen Maria Hjelmborg.

Kontakt:

info@Instantevolution.dk

Vil du vide mere om Maria & Nicolai så tryk her